ETİK KURALLARIMIZ

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası etik kurallarının oluşturulmasının amacı;

Oda adına görev yapan tüm çalışanların, organlara seçilmiş üyelerin ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsil edenlerin görevlerini herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları etik davranış kurallarının belirlenmesi, uygulanmasında yardımcı olunması ve olası çıkar çatışmalarının önlenmesidir.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yasal ve hukuki yükümlülüklerine ek olarak etik prensipler içeren bir kurum kültürüne sahiptir. Kurulduğu 1958 yılından bu yana, başkanları ve çalışanları evrensel etik değerlere kendi kişisel prensiplerini de katarak bu kültürü oluşturmuşlardır.

Temelini bu kültürün oluşturduğu Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nın etik kuralları yalnızca yazılı belgeler olmayıp, tüm çalışanları tarafından benimsenen ve özümsenerek yaşanan değerleri içerir.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası çalışanları bunları uygulamakla kalmaz, başkalarından da bekler.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına eşit davranır, her biri için en iyisini ister, adil ücret ve çalışma koşulları sağlar. Çalışanlarının, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmayı hedefler. Firma etik kurallarının çalışanları tarafından tam olarak anlaşılmasına çaba gösterir. Bu amaçla düşünce ve görüşlerini yönetime sunabilmeleri için kolay iletişim kanalları sağlar.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine adil ve dürüst davranır. Ürünleri ile ilgili tüm belgeleri hazırlarken açık ve dürüsttür. Yanlış yönlendirmelerden uzak durur. Mutlak ve tam üye memnuniyetini amaçlar. Bu nedenle, hizmeti eksiksiz ve zamanında teslim etmeyi hedefler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ekonomi Bakanlığı
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Kosgeb
Resmi Gazete

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close